Громадська організація "Асоціація суддів господарських судів України"

Обращение и заявления ассоциации

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ СУДЕЙ, СУДЕЙ В ОТСТАВКЕ, АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ УКРАИНЫ

Внесение правоохранительными органами сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификации злоупотребления властью или служебным положением относительно судей КАС ВС - нарушение конституционных гарантий независимости суда

Обращение АСХСУ относительно критической ситуации по поводу финансового обеспечения судов в...

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А.   Міністру фінансів України Марченку С.М.   Голові Комітету з питань правової політики Костіну А.Є.   Голові Комітету з питань бюджету Арістову Ю. Ю.   Голові Верховного Суду Данішевській В.І....

АСХСУ обратилась к ВСП и ССУ о необходимости доработки Антикоррупционной стратегии...

...очікуваними результатами Стратегії щодо судової влади фактично запроваджуються конкретні зміни у порядку судоустрою, розподілі повноважень органів суддівського врядування та самоврядування, що є неприпустимим в силу Конституції України, створює реальну загрозу незалежності та не відноситься до повноважень НАЗК.

АСХСУ обратилась к ВСП и ССУ о необходимости доработки обновленного проекта...

...деякі норми оновленого проекту Стратегії ставлять під загрозу незалежність судової влади, а тому просимо звернути увагу на те, що окремі положення потребують подальшого доопрацювання.

АСХСУ обратилась к ВСП, ССУ и Комитету по вопросам правовой политики...

Голові Вищої ради правосуддя Овсієнку А.А.  Першому заступнику Голови Комітету з питань правової політики Німченко В.І.  Заступнику Голови Комітету з питань правової політики Костіну А.Є. Голові Ради суддів України...

АСХСУ обратилась к ВСП, ССУ и Комитету по вопросам правовой политики...

Голові Вищої ради правосуддя Овсієнку А.А.  Першому заступнику Голови Комітету з питань правової політики Німченко В.І.  Заступнику Голови Комітету з питань правової політики Костіну А.Є. Голові Ради суддів України...

АСХСУ обратилась к ВСП, ССУ и ГСА по недопущению сокращения количественного...

Ознайомившись з визначеною ДСАУ у проекті модельною кількістю господарських справ за 2017 рік та розрахованою новою модельною кількістю суддів апеляційних та місцевих господарських судів, АСГСУ вважає неприпустимим застосований підхід з метою визначення актуальних показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями, що призвело до необґрунтованого розрахунку модельної кількості суддів у господарських судах України.

Обращение АСХСУ в Совет судей Украины по определению размера судейского вознаграждения

Голові Ради суддів України Симоненко В.М. ЗВЕРНЕННЯ Асоціацією суддів господарських судів України за результатами загальних зборів, які відбулись 26-27 жовтня 2017 року, прийнято рішення про звернення до...

Обращение АСХСУ в Высший совет правосудия по обеспечению авторитета судебной власти...

Председателю Высшего совета правосудия Бенедисюку И.М. Звернення Асоціації суддів господарських судів України щодо забезпечення авторитету судової влади та незалежності суддів Незалежність суддів є базовим принципом існування судової влади...

Совместное обращение Ассоциаций судей в Совет судей Украины

Совместное обращение Ассоциаций судей в Совет судей Украины относительно недопустимости злоупотреблений органами Национальной полиции Украины своими полномочиями.

Важные новости