Обращение АСХСУ в Совет судей Украины по определению размера судейского вознаграждения

Голові Ради суддів України

Симоненко В.М.

ЗВЕРНЕННЯ

Асоціацією суддів господарських судів України за результатами загальних зборів, які відбулись 26-27 жовтня 2017 року, прийнято рішення про звернення до Ради суддів України з приводу наступного.

Рішенням XІV позачергового з’їзду суддів України від 14-15 березня 2017 року, з’їзд суддів України як найвищий орган суддівського самоврядування вирішив, зокрема:

  • Довести позицію XІV позачергового з’їзду суддів України до Державної судової адміністрації України, головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів стосовно застосування при визначенні розміру посадового окладу суддів до проходження ними кваліфікаційного оцінювання, починаючи з січня 2017 року, положень статті 133 Закону України від 07 липня 2010 року №2453-VI«Про судоустрій і статус суддів», статті 40 Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, передбачено застосування як розрахункової величини для визначення розміру суддівської винагороди мінімальної заробітної плати в розмірі, встановленому Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

Асоціація суддів господарських судів України висловлює свою повну підтримку рішенню XІV позачергового з’їзду суддів України від 14-15 березня 2017 року в частині суддівської винагороди, проте на жаль ситуація із нарахуванням та розміром суддівської винагороди продовжує залишатись доволі складною.

Незважаючи на конституційні гарантії суддівської незалежності та міжнародні стандарти, судді, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, продовжують отримувати суддівську винагороду у безпідставно звуженому дискримінаційному розмірі.

Конституцією України у статті 130 визначено, що розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій.

В ході судової реформи 02 червня 2016 року був прийнятий новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII, згідно з яким:

— суддівська винагорода регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами (ст. 135);

— суддівська винагорода складається з посадового окладу та відповідних доплат;

— базовий розмір посадового окладу судді визначається виходячи з розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року (ст. 135).

Однак право на отримання суддівської винагороди у розмірах, визначених цим Законом, мають лише судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначені на посаду за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом (п.22 Прикінцевих та перехідних положень).

Кваліфікаційне оцінювання згідно зі ст. 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» проводиться ВККС України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями:

  • компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);
  • професійна етика;
  • доброчесність.

Таким чином, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» фактично встановлена презумпція непрофесійності, неетичності та недоброчесності всіх суддів УкраїниОКРІМ тих, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, яке як одна із складових суддівської кар’єри було вперше проведене в Україні лише у тому самому 2016 році, а швидкість та черговість його проходження всіма діючими суддями залежить не від їхньої особистої волі та вибору, а від можливості проведення оцінювання в умовах надмірного навантаження ВККС України.

Отже, судді, які не проходили кваліфікаційне оцінювання, цим законом поставлені в нерівні умови з тими, хто його пройшли, що є порушенням норм міжнародного права в частині заборони будь-якої дискримінації оплати праці.

Крім того, окремо є дискримінаційним питання обчислення розміру суддівської винагороди суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, з огляду на наступне.

До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську винагороду, визначену відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року (п.23 Прикінцевих та перехідних положень).

Статтею 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року визначений розмір суддівської винагороди, яку повинні отримувати судді до проходження ними кваліфікаційного оцінювання, а це  10 мінімальних заробітних плат та відповідні доплати за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, науковий ступінь та роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Станом на 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати складає 3200 грн.

Водночас, пунктом 3 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VIII від 06.12.2016р., який набрав чинності з 1 січня 2017 року, встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до Законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини, вона застосовується у розмірі 1600 грн.

Тобто, якщо загалом мінімальна заробітна плата як обов’язкова державна соціальна гарантія, яка щороку визначається лише профільним Законом Про державний бюджет України на відповідний рік, склала відповідно станом на 1 січня 2017 року 3200 грн., то для певних категорій посадовців та суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, вказано про незастосування її розміру, а застосовується розмір 1600 грн.

Між тим, норми Закону України №1774-VIII від 06.12.2016р. в частині пункту 3 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень не є змінами до профільного закону про судоустрій та відповідно не повинні враховуватися для визначення розміру посадового окладу судді до проходження ним кваліфікаційного оцінювання.

Проте фактично на підставі саме цих змін у 2017 році Державна судова адміністрація України у листі «Про оплату праці» від 13.01.2017р. №11-256/17, адресованому головам апеляційних, апеляційних спеціалізованих, місцевих спеціалізованих судів, надала роз’яснення щодо порядку обчислення розміру посадового окладу судді місцевого та апеляційного суду до проходження ними кваліфікаційного оцінювання, що призвело до безпідставного звуження з 1 січня 2017 року конституційних гарантій незалежності суддів в частині виплати суддівської винагороди.

За вимогами ст.ст. 129, 130 Конституції України суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

На даний час невідомий стан виконання рішення ХIV позачергового з’їзду суддів України в частині суддівської винагороди.

Водночас, як відомо, у роботі ХIV позачергового з’їзд суддів України, який відбувся 14-15 березня 2017 року, було оголошено перерву; продовження роботи ХIV позачергового з’їзд суддів України Рада суддів України призначила на 13 листопада 2017 року.

З огляду на вищевикладене, Асоціація суддів господарських судів України просить Раду суддів України:

— з метою забезпечення незалежності суддів доповнити порядок денний XІV позачергового з’їзду суддів України, який продовжуватиметься 13 листопада 2017 року, питанням обговорення стану виконання рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 14-15 березня 2017 року в частині суддівської винагороди.

С уважением

Председатель Ассоциации                                                               Наталья Богацкая

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ