АСГСУ звернулась до ВРП, РСУ та Комітету з питань правової політики щодо підтримання законопроекту №2626 від 19.12.2019 стосовно пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Голові Вищої ради правосуддя

Овсієнку А.А. 

Першому заступнику Голови

Комітету з питань правової політики

Німченко В.І. 

Заступнику Голови

Комітету з питань правової політики

Костіну А.Є.

Голові Ради суддів України

Монічу Б.С.

19.12.2019 у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону «Про внесення зміни до ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці», яким запропоновано врегулювати питання видачі документів, які стосуються перерахунку судді грошових сум на утримання його у відставці або пенсійних платежів, при відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду.

Асоціацією суддів господарських судів України проаналізовано окреслений законопроект та зауважено, що визначені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів є невід’ємним елементом їх статусу та поширюються на всіх суддів України. Такими гарантіями є надання їм за рахунок держави матеріального забезпечення (суддівська винагорода, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання тощо) та надання їм у майбутньому статусу судді у відставці.

Отже, конституційний статус судді передбачає достатнє матеріальне забезпечення судді як під час здійснення ним своїх повноважень, так і в майбутньому у зв’язку з досягненням пенсійного віку чи внаслідок припинення повноважень і набуття статусу судді у відставці.

Гарантуючи незалежність суддів, держава зобов’язується її забезпечити, зокрема, через матеріальний і соціальний захист, що включає гарантію виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці.

Відповідно до порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду № 2-4 від 11.02.2013, № 5-1 від 20.03.2017, № 6-1 від 07.06.2019.

Зазначений Порядок передбачає, що до заяви про перерахунок щомісячного довічного утримання додається довідка про суддівську винагороду працюючого судді за відповідною посадою станом на дату, з якої відбулось підвищення розміру суддівської винагороди.

Існуючий Порядок фактично зобов’язує суддів у відставці звертатися за довідками про суддівську винагороду та щоразу особисто подавати відповідні заяви до органів Пенсійного фонду України.

У зв’язку з ліквідацією, утворенням та реорганізацією судів виникають проблеми з отриманням довідок суддями, які пішли у відставку з ліквідованих судів, оскільки новоутворені суди не є правонаступниками судів, що були ліквідовані.

У рішенні №12 від 01.03.2019 року Рада суддів України звертала увагу голів новоутворених судів, начальників територіальних управлінь ДСА в областях на необхідність виваженого підходу до вирішення питань, пов’язаних з видачею довідок суддям, які пішли у відставку з ліквідованих судів, з метою виключення випадків безпідставної відмови у їх видачі та порушення прав цих суддів.

Асоціація суддів господарських судів України підтримує позицію, закріплену в окресленому законопроекті щодо врегулювання питання видачі довідок для перерахунку довічного грошового утримання суддям у відставці, а саме: покладення цих функцій на новостворені суди: Верховний Суд, відповідні апеляційні суди та місцеві суди.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що вказаний законопроект сприятиме врегулюванню питання видачі документів, які стосуються перерахунку судді грошових сум на утримання його у відставці або пенсійних платежів, при відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду.

Одночасно з цим, звертаємо увагу на те, що чинним Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VIII запроваджено нерівні підходи до визначення розміру довічного утримання судді у відставці, а саме: п. 25 розділу XII в редакції цього Закону передбачено, що право на отримання щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого кваліфікаційного оцінювання або конкурсу.

Асоціація суддів господарських судів України вважає, що окреслена норма законодавства не узгоджується із єдиним статусом суддів та порушує гарантії їх незалежності, а тому доцільним є внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в частині виключення пункту 25 з розділу XII цього Закону, а тому просимо:

– ухвалення Вищою радою правосуддя позитивного консультативного висновку щодо проекту Закону (реєстр.№2626 від 19 грудня 2019 року) «Про внесення змін до ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці» з пропозицією передбачити у законопроекті зміни в частині виключення пункту 25 з розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

– ухвалення Комітетом з питань правової політики висновку (рішення) з рекомендацією Верховній Раді України підтримати проект Закону (реєстр.№2626 від 19 грудня 2019 року) «Про внесення змін до ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо пенсійного забезпечення та щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці» і одночасно внести зміни в Закон України «Про судоустрій і статус суддів» в частині виключення пункту 25 з розділу XII цього Закону.

З повагою

Голова ГО «Асоціація суддів

господарських судів України»                                                Н.С. Богацька

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ