Звернення АСГСУ стосовно критичної ситуації щодо фінансового забезпечення судів у 2020 році та фінансування судової влади на 2021 рік.

Прем’єр-міністру України

Шмигалю Д.А.

 

Міністру фінансів України

Марченку С.М.

 

Голові Комітету з питань правової

політики

Костіну А.Є.

 

Голові Комітету з питань бюджету

Арістову Ю. Ю.

 

Голові Верховного Суду

Данішевській В.І.

 

Голові Касаційного господарського суду

Львову Б.Ю.

 

Голові Касаційного адміністративного суду

Смоковичу М.І.

 

Голові Касаційного цивільного суду

Гульку Б.І.

 

Голові Касаційного кримінального суду

Кравченку С.І.

 

Голові Вищої ради правосуддя

Овсієнку А. А.

 

В.о. Голови Державної судової

адміністрації України

Гізатуліній Л. В.

 

Голові Ради суддів України

Монічу Б.С.

 

ЗВЕРНЕННЯ

Особливий порядок фінансування судів є однією з конституційних гарантій незалежності суддів. Важливим механізмом забезпечення такої гарантії є встановлений ч.1 ст.130 Конституції України обов’язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів шляхом окремого визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 11 березня 2010 року № 7-рп/2010 Кабінет Міністрів України зобов’язаний у проекті закону про Державний бюджет України передбачати окремими рядками видатки для кожного суду всіх юрисдикцій і рівнів в достатніх для здійснення правосуддя обсягах, а Верховна Рада України законом повинна визначати такі видатки у Державному бюджеті України.

Натомість, бюджетні призначення, передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів, були меншими за видатки проведені у 2019 році, а тому вже тоді постало питання належного фінансового забезпечення органів судової влади у 2020 році.

Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення здійснення судочинства був визнаний державою, про що свідчить закріплення в Прикінцевих положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» положення щодо розгляду питання стосовно збільшення видатків ДСА України на забезпечення здійснення правосуддя у необхідному обсязі за підсумками виконання бюджету у I кварталі 2020 року.

Однак, незначне збільшення бюджетних призначень не вирішило проблеми фінансового забезпечення судів, внаслідок чого виник дефіцит фонду оплати праці та інших видатків споживання на забезпечення здійснення судочинства.

Асоціація суддів господарських судів України підтримує звернення Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Держаної судової адміністрації України щодо критичного стану недофінансування судової гілки влади та необхідності збільшення у 2020 році видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами.

З метою тимчасового вирішення питання з виплатою заробітної плати працівникам апарату суду та фінансування видатків споживання, судами здійснювались наближення видатків в межах річних призначень, перерозподіл бюджетних асигнувань між видатками на оплату праці та поточними видатками на здійснення судочинства.

Проте, недостатність бюджетних призначень, затверджених бюджетом на поточний рік, у тому числі і на інші видатки споживання, безпосередньо вплинула на відправлення правосуддя, оскільки суди не мають можливості для проведення закупівлі необхідних матеріалів для здійснення судочинства, а саме: паперу, конвертів, марок, дисків відеозапису та звукозапису, картриджів (для різних типів принтерів) тощо, відсутня змога оплати поточних комунальних та інших послуг, зокрема, що забезпечують відправку кореспонденції.

У продовж тривалого періоду часу значна кількість судів у зв’язку з заборгованістю зі сплати послуг, у тому числі перед АТ «Укрпошта», отримують послуги на підставі гарантійних листів.

Проблеми, зумовлені недостатнім фінансуванням, призводять до того, що деякі місцеві та апеляційні суди, поряд з неможливістю відправки кореспонденції учасникам судового процесу, вимушені припинити і відправку матеріалів судових справ до судів інших інстанцій.

Економія грошових коштів, досягнута за рахунок обмеження суддівських винагород, наразі вже використана на оплату щорічних відпусток суддям, матеріальної допомоги суддям до відпусток та частково на погашення дефіциту фонду оплати праці працівників апаратів судів.

Враховуючи пріоритет у виплаті суддівської винагороди, постала критична ситуація із виплатою заробітної плати працівникам апарату суду, які забезпечують належне функціонування судових установ.

В 2020 році у порівнянні з попередніми роками розмір заробітної плати працівників апаратів судів зменшився майже у 3 рази, що призвело до значного відтоку кваліфікованих кадрів.

Відповідно до чинного законодавства заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; премії (у разі встановлення) та додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи).

Розміри посадових окладів працівників апарату суду у судовій системі, регулюються постановами Кабінету Міністрів України:

– №358 від 24.05.2017 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» (зі змінами);

– №1112 від 24.12.2019 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»» (зі змінами);

– №15 від 18.01.2017 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Так, наприклад, посадовий оклад секретаря судового засідання та провідного спеціаліста:

– місцевого суду загальної юрисдикції визначено на рівні 4440 грн.;

– суду апеляційної інстанції загальної юрисдикції – 5320 грн.

Варто звернути увагу на те, що посадові оклади деяких працівників апарату суду, оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, визначені у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (приблизно 4440 грн.), що навіть менше мінімальної заробітної плати, визначеної на 01.09.2020. Враховуючи розмір відрахувань податків та інших обов’язкових платежів, такі працівники отримують заробітну плату у розмірі близько 4 000 грн.

Такий розмір заробітної плати не забезпечує реальних потреб життєдіяльності працівників суду та не є привабливим з точки зору працевлаштування, особливо враховуючи вимоги та обмеження для державних службовців за Законом України «Про державну службу» та вимоги щодо освіти.

Майже кожен суд продовжує втрачати кваліфіковані кадри, що негативно впливає на якість організації процесу здійснення правосуддя.

Слід зазначити, що для посадових окладів працівників суду, у тому числі державних службовців, не передбачено застосування регіональних коефіцієнтів на відміну від розміру суддівської винагороди, встановлених статтею 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Однак, застосування таких коефіцієнтів є справедливим важелем з урахуванням адміністративно-територіального розташування суду.

Так, наприклад, за аналогією із суддівською винагородою, на наш погляд, доцільно законодавчо передбачити у схемах посадових окладів працівників суду, які працюють у судах, що розташовані у населеному пункті з кількістю населення:

  • щонайменше сто тисяч осіб – коефіцієнт 1,3;
  • щонайменше п’ятсот тисяч осіб – коефіцієнт 1,4;
  • щонайменше один мільйон осіб – коефіцієнт 1,5.

Асоціація суддів господарських судів України підтримує звернення Вищої ради правосуддя до Національного агентства з питань державної служби щодо необхідності проведення консультацій з органами судової влади відносно приведення заробітної плати працівників апаратів місцевих загальних судів у відповідність до справедливості та конкурентоспроможності.

Що стосується фінансового забезпечення судової влади на 2021 рік, то ситуація також викликає занепокоєння з огляду на зміст поданого до Верховної Ради України проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Так, на 2021 рік для місцевих, апеляційних судів та функціонування органів та установ системи правосуддя передбачено видатки в обсязі 15 млрд 651 млн грн, що лише на 1 млрд грн. більше ніж видатки, які були затверджено на 2020 рік.

Враховуючи те, що виділені кошти на 2020 рік задовольняли потребу судової системи лише на 50-60%, і ситуація із недофінансуванням не виправлена і досі, то, у разі затвердження таких видатків та з урахуванням вже існуючих кредиторських заборгованостей судів, прогнозовано вбачається повне припинення роботи судів.

Крім того, вбачається, що у проекті Бюджету передбачено блокування збільшення суддівської винагороди в частині залишення посадового окладу на рівні 2020 року, що суперечить ст.130 Конституції України, якою визначено, що розмір суддівської винагороди встановлюється виключно Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Питання щодо дотримання гарантованого Конституцією України права на судовий захист та належного здійснення судочинства, враховуючи закріплений обов’язок, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, – є нагальним та потребує відповідного реагування держави.

До кінця бюджетного року залишається 2 місяці, і з кожним днем відбувається поглиблення критичної ситуації щодо фінансового забезпечення судів у 2020 році, яка потребує термінового вирішення шляхом перегляду видатків для забезпечення здійснення правосуддя апеляційними та місцевими загальними судами!

З повагою

Голова ГО «Асоціація суддів

господарських судів України»                                                           Н.С. Богацька

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ