Верховний Суд отримав можливість звертатися до ЄСПЛ за консультацією

1 серпня 2018 року набрав чинності Протокол №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ратифіковано цей Протокол Україною із заявою Законом «Про ратифікацію Протоколів №15 та №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» від 05.10.2017р.

Вказаний Протокол ратифікували 10 держав: Албанія, Вірменія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Литва, Сан-Маріно, Словенія і Україна. Протокол підписали, але не ратифікували ще 10 країн: Андорра, Боснія і Герцеговина, Греція, Італія, Республіка Молдова, Нідерланди, Норвегія, Румунія, Словаччина і Туреччина.

Факультативний протокол №16 до Конвенції розроблений комітетом міністрів Ради Європи та сприятиме удосконаленню діяльності Європейського суду з прав людини, зменшенню строків прийняття судом рішень та підвищенню стандартів захисту прав людини на національному рівні.

В основу Протоколу покладено забезпечення можливості найвищим судовим установам країни (в Україні це – Верховний Суд) звертатися до ЄСПЛ щодо надання консультативних висновків з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї. Цим Протоколом також визначено порядок розгляду Європейським судом таких звернень.

Зокрема, національний суд має право звертатися за консультативним висновком до ЄСПЛ лише у тому випадку, якщо справа перебуває у його провадженні, обґрунтувавши причини запиту та надавши інформацію щодо юридичних і фактичних обставин справи, посилання на внутрішнє законодавство та положення Конвенції щодо прав і свобод, які підлягають тлумаченню. При цьому, будь-яка відмова у наданні висновку повинна бути мотивована.

Необхідність мотивування кожної відмови, як зазначено в пояснювальному звіті до Протоколу, спрямована на посилення діалогу між національними судами та ЄСПЛ, у тому числі через роз’яснення того, що мається на увазі під «принциповим питанням», яке стосується тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї.

За результатами розгляду запиту ЄСПЛ складає вмотивований консультативний висновок, який надсилається до національного суду (який звертався із запитом) та уряду країни. Консультативні висновки повинні бути опубліковані. Слід зазначити, що консультативні висновки не мають обов’язкової сили.

Отже, протокол №16 дасть можливість Верховному Суду до ухвалення рішення у конкретній справі отримати від ЄСПЛ консультативний висновок із питань тлумачення або застосування Конвенції про захист прав людини.

Це є ефективним механізмом попередження судових помилок у застосуванні конвенції і сприятиме формуванню позитивної судової практики у питаннях захисту прав людини.

З повним текстом Протоколу можна ознайомитися за наступним посиланням:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_002-13/paran3#n3

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ