РЕЗОЛЮЦІЯ загальних зборів Асоціації суддів господарських судів України

РЕЗОЛЮЦІЯ

загальних зборів

Асоціації суддів господарських судів України

(Одеса, 26 – 27 жовтня 2017 року)

I. З метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також відновлення охорони приміщень судів, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу направити до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України звернення про вирішення питання створення Служби судової охорони невідкладно, з урахуванням того, що у відповідності до п.46 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Державній судовій адміністрації України визначено забезпечити виконання в повному обсязі Службою судової охорони повноважень, передбачених цим Законом, не пізніше 1 січня 2018 року.

II. З метою державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, направити до Вищої ради правосуддя звернення про вирішення питання про застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки суддів та їх близьких родичів, відповідно до статей 10, 13, 14 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», шляхом вилучення з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування декларацій суддів, забезпечивши уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції окремий доступ до декларацій суддів для вчинення антикорупційних заходів.

III. З метою забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів, звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про вирішення питання щодо проведення узагальнення практики розгляду судами загальної юрисдикції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією за ст.172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності», ст.172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю», ст.172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» відносно суддів та працівників апарату. Вказаний запит направляється з метою з’ясування практики вирішення судами загальної юрисдикції наступних питань:

– чи можуть структурні підрозділи Національної поліції України самостійно проводити перевірки, на підставі яких складати протоколи про адміністративні правопорушення або лише за наслідками отримання ними матеріалів перевірки НАЗК;

– чи підпадає придбання майна за рахунок наявних майнових активів/коштів та отримання грошових коштів за продаж наявного майна під ознаки «суттєвих змін у майновому стані»;

– чи відноситься до повноважень Національної поліції України самостійне встановлення наявності у суддів конфлікту інтересів.

IV. З метою забезпечення належного рівня фінансового та матеріально-технічного забезпечення місцевих спеціалізованих (адміністративних і господарських) судів та інших органів судової влади, як розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, з метою забезпечення незалежності судів і суддів направити до Вищої ради правосуддя звернення про вжиття заходів щодо збереження існуючої мережі розпорядників бюджетних коштів.

V. З метою забезпечення достовірності та об’єктивності показників статистичної звітності господарських судів, що є підґрунтям для прийняття управлінських рішень, у тому числі, щодо штатної чисельності суддів у судах, направити до Державної судової адміністрації України звернення про приведення Методики статистичної звітності господарських судів у відповідність із Базовими показниками роботи суду, затвердженими Радою суддів України та наказом Вищого господарського суду України про статистичну звітність.

VI. З метою забезпечення незалежності суддів направити до Ради суддів України звернення про доповнення порядку денного XІV позачергового з’їзду суддів України, який продовжуватиметься 13 листопада 2017 року, питанням обговорення стану виконання рішення XІV позачергового з’їзду суддів України від 14-15 березня 2017 року в частині суддівської винагороди.

 VII. З метою забезпечення незалежності суддів та підвищення авторитету правосуддя направити до Вищої ради правосуддя звернення з пропозицією співпраці із Асоціацією суддів господарських судів України з питань розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ