Пріоритетні напрямки розвитку Асоціації суддів господарських судів України на 2017-2018р.р.

I. Організація з виявлення та обговорення структурними підрозділами Асоціації проблемних питань, що виникають при здійсненні господарського судочинства та напрацювання єдиних підходів щодо впровадження міжнародних стандартів та застосування практики Європейського суду з прав людини.

II. Організація комунікацій щодо обміну досвідом при впровадженні нового ГПК України та напрацювання єдиних підходів щодо практики його застосування.

III. Організація та проведення для суддів господарської юрисдикції (самостійно та у співпраці з судовими установами, НШСУ, міжнародними та національними громадськими організаціями, адвокатськими товариствами):

– семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій щодо актуальних питань за ініціативою відокремлених підрозділів та суддів-членів Асоціації;

– тренінгів з психологічних аспектів суддівської роботи (впровадження та сприяння проходження суддями господарської юрисдикції періодичних навчань з запобігання «професійного вигоряння»; сутнісних аспектів кризових комунікацій; навичок подолання стресу).

IV. Розвиток відокремлених підрозділів Асоціації, сприяння відокремленим підрозділам у проведенні конференцій, тренінгів, круглих столів в регіонах щодо будь-яких актуальних питань, що виникають при здійсненні господарського судочинства.

V. Співпраця з іншими суддівськими асоціаціями, органами в системі судоустрою / ВРП, ВККС, ДСА, РСУ /

VI. Розвиток комунікацій в судовій владі:

– покращення комунікацій між господарськими судами (Комунікаційний комітет Асоціації, відкриті та закриті заходи суддів господарської юрисдикції);

– налагодження прямих комунікацій/зв’язків з суспільством (брифінги, активне ведення сайту та ФБ-сторінки Асоціації, співпраця зі ЗМІ);

– навчальні програми для студентів (практика розгляду господарських спорів/справ, стандарти судочинства);

– створення You-tube каналу Асоціації;

– робота сайту Асоціації в якості інформаційної агенції (ЗМІ), в т.ч. створення на сайті розділу «Блоги» з питань, що стосуються господарської юрисдикції.

VII. Розробка базової Стратегії захисту суддівської незалежності в Україні у відповідності до міжнародних стандартів.

VIII. Участь у розробці процедур впровадження присудової медіації.

IX. Участь у розробці базових законопроектів з питань судоустрою, а також науково-практичного коментаря до нового Господарського процесуального кодексу України.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ