Форум «Судовий захист у сфері банківських послуг в умовах ринкової економіки. Перспективи та сучасний стан».

17 вересня 2021 року у місті Києві відбувся довгоочікуваний спільний Форум «Судовий захист у сфері банківських послуг в умовах ринкової економіки. Перспективи та сучасний стан», організований Незалежною асоціацією банків України та Асоціацією суддів господарських судів України.

 Відкрили захід та виступили з вітальними промовами:

Заступник Голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду ВС Богдан ЛЬВОВ констатував: «Банки – це кров економіки. У господарських судах розуміють важливість банківської сфери, оскільки у ній задіяно безліч фізичних і юридичних осіб, то вона є дуже чутливою і специфічною, тому втручатися і корегувати її діяльність потрібно дуже обережно. У будь якому «банківському» спорі є правова складова, але найбільш важливою і визначальною є економічна. І головне завдання суду, розглядаючи справу, не зашкодити існуванню економічних відносин, не зруйнувати, не зупинити економічні зв’язки, не порушити прозорість економічних відносин, тобто мінімізувати негативний вплив на економіку».

Секретар Великої Палати ВС Всеволод КНЯЗЄВ повідомив: «Без банків не буде бізнесу, без бізнесу не буде економіки, без економіки не буде бюджету, а без бюджету не буде країни. Тому, розглядаючи банківські справи, які є одними із найскладніших у практиці ВП ВС, судді є дуже обережними та поміркованими. Адже судова практика у банківських правовідносинах впливає, напевно, на економіку країни найбільше. Враховуючи не завжди чітке банківське законодавство, перед судом постає задача враховувати інтереси вкладників, позичальників, власників банків, держави та вплив правових позицій на економіку держави».  

Голова Асоціації суддів господарських судів України, голова Південно-західного апеляційного господарського суду Наталія БОГАЦЬКА зазначила: «Оперативність судового розгляду, якість та доступність розуміння змісту судових рішень, врахування правових позицій Верховного Суду – ось основні вектори, які залишаються головними для господарської юрисдикції. Судді господарської юрисдикції готові працювати над удосконаленням, відпрацьовувати судову практику для того, щоб стати більш зрозумілими для кожного. Насамперед, це важливо для сприятливого економічного клімату та розвитку бізнесу, а тому, передусім, має бути забезпечено сталість законодавства та відповідно судової практики. Це допоможе бізнесу нівелювати ризики настання негативних наслідків судових спорів та зменшить їх кількість. Тільки через конструктивний діалог усіх учасників судового процесу можна досягти високого рівня якості правосуддя».

 Виконавча директорка Незалежної Асоціації Банків України Олена КОРОБКОВА наголосила: «Ми всі розуміємо, що судова практика критично впливає на стан справ як у контексті банківської сфери, так і в контексті економічного розвитку всієї країни. Тому для нас особливо важливо, що суддівська спільнота відкрита до конструктивного діалогу в усіх питаннях, включно з особливо складними. Сподіваюся, що наша безпрецедентна зустріч стане каталізатором якісних змін. За результатами форуму НАБУ спільно з суддівським корпусом домовилися, що в подальшому питання, які стосуються суддівської практики, будуть опрацьовані НАБУ для організації пошуку спільних рішень».

В.о. Голови Національної асоціації арбітражних керуючих України, голова фінансово-податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації у Дніпрі Олександр БОНДАРЧУК акцентував: «Саме в процедурі банкрутства відбуваються найбільш жорсткі та цікаві баталії між боржниками  та кредиторами…Чого ми всі очікуємо від судів? Стабільності та прогнозованої судової практики. Саме на цьому етапі фахової дискусії, я сподіваюся, ми зможемо  продовжити знаходити компроміси в інтересах боржників, кредиторів, банків, держави, суспільства».

Форум складався із 3 сесій, в рамках яких, спікери зосередили увагу на питанні ефективного судового захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників правовідносин у банківській сфері, який був і залишається одним з найважливіших факторів підтримання стабільності економіки країни в цілому.

 1 СЕСІЯ – ЗАКОНОДАВСТВО, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРАВОВІДНОСИНИ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ТА СУДОВА ПРАКТИКА ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ.

Модератор сесіїГолова АСГСУ, голова ПЗАГС Наталія БОГАЦЬКА.

 В рамках сесії:

 Заступник Голови Верховного Суду, Голова Касаційного господарського суду ВС Богдан ЛЬВОВ розповів про вплив судової практики на розвиток правовідносин у банківській сфері.

 Заступник Голови Правління АТ «УКРСИББАНК», Голова Комітету НАБУ з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів Олена ПОЛЯНЧУК розкрила тему стосовно того, як саме банківська система реагує на зміни  судової практики і розвиток нового перспективного законодавства.

 Суддя Великої Палати Верховного Суду Лариса РОГАЧ виступила з презентацією щодо деяких питань вирішення правових проблем у спорах щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб за шкоду, завдану банком та резюмувала: «З 2018 року спори за позовом ФГВФО, що діє від імені банку, про відшкодування пов`язаними з банком особами завданої ними шкоди банку підлягає розгляду за правилами господарського судочинства. Наразі у провадженні судів перебуває 64 таких позовів проти 774 відповідачів, щодо майже 30 банків тривають спори про відшкодування шкоди з пов`язаних з банком осіб у порядку ч. 5 ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Часто закидають, що у ВП ВС лише 6 фахівців з господарського права, але варто зауважити, що дуже важливою є допомога та участь колег з цивільної та адміністративної юрисдикції. Ми маємо можливість спільно всебічно розглянути всі питання і навіть з тієї сторони, яка нам, як суддям господарської юрисдикції, може досі була не відома чи з цією стороною не були ознайомлені».

 Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор ГРИГОРЧУК акцентував увагу учасників на судовій практиці про оскарження рішень регулятора щодо виведення банків із ринку та зосередився на наслідках для судової практики прийняття Закону України № 590-ІХ.

 Співголова Комітету Палати з питань банківських та фінансових послуг Американської торговельної палати в Україні, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ігор ОЛЕХОВ розповів про участь іноземних кредиторів (із забезпеченням і без такого) у судових процесах в Україні – чому вони відмовляються від українського права і бояться українських судів.

 2 СЕСІЯ – ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ.

 Модератор сесії – Виконавча директорка НАБУ Олена КОРОБКОВА

 В рамках сесії:

 Суддя Великої Палати ВС Віктор ПРОРОК презентував тему стосовно проблемних питань позасудового задоволення вимог іпотекодержателя в практиці ВП ВС та зауважив: «Чим детальніше і зрозуміліше з дотриманням принципу добросовісності прописані умови іпотечного договору, то тим легше буде потім звернути стягнення на предмет іпотеки».

Начальник відділу правової та судової роботи з проблемними активами Юридичного департаменту Національного банку України Сергій БОЙКО розкрив тему щодо особливостей відступлення права вимоги.

Керівник з питань юридичного забезпечення Департаменту проблемних активів АТ «Райффайзен Банк» Денис ГРИЩЕНКО окреслив проблемні питання і неоднозначне застосування статті 23 Закону України «Про іпотеку» при вирішенні спорів за участю банків.

Старший юрист, Адвокат AGA Partners Олена СИБІРЦЕВА звернула увагу на правовідносини у банківській сфері: захист прав у контексті сімейного права

Заступник Голови Правління з юридичних питань АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Маріанна СОБОЛЄВА звернула увагу учасників Форуму на проблемні питання застосування відповідальності при поверненні банками вкладів (щодо прав споживачів за частиною 5 статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів»)

 3 СЕСІЯ – ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ. БАНКРУТСТВО БОРЖНИКІВ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ.

 Модератори сесії – суддя, секретар судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС Володимир ПОГРЕБНЯК, в.о. Голови НААКУ, голова Комітету ЄБА Олександр БОНДАРЧУК.

 В рамках сесії:

 Суддя судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС ВС В’ячеслав ПЄСКОВ акцентував увагу на ключових питаннях, які виникають під час розгляду справ про банкрутство за участю банків: «Процедура банкрутства є частиною публічного порядку, в тому сенсі, що держава завжди виявляє певний підвищений інтерес до цієї тематики, зокрема, встановлюючи кримінальну відповідальність за доведення до банкрутства. Спільним завданням всіх державних органів, у тому числі судів, є створення такого режиму, при якому як національний, так і іноземний інвестор відчували б захищеність своїх інвестицій, зокрема, через підвищення пропорції повернення вкладених інвестицій в результаті здійснення конкурсних процедур. На жаль, ми займаємо у міжгалузевому рейтингу Doing business доволі низьку позицію, що лише підкреслює необхідність як підвищення відповідальності за доведення до банкрутства, так і дослідження питання рекриміналізації фіктивного банкрутства. Саме створення у публічній сфері режиму нетерпимості до фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства поряд з введенням ефективних інструментів реагування на такі прояви видається нагальною проблемою як для законодавця, так і для юристів – практиків», – зазначив пан В’ячеслав.

 Суддя Південно-західного апеляційного господарського суду Костянтин БОГАТИР деталізував питання щодо ролі суду в процедурах банкрутства: «Безпосередньо господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує на підставі спеціальних норм матеріального права та у встановленому процесуальному порядку усі основні питання процедури банкрутства. Без участі господарського суду фактичне проведення процедури банкрутства є неможливим. Керуюча роль суду у процедурі банкрутства є безумовною ознакою такої процедури та втілюється через відповідні повноваження суду, передбачені КУзПБ. 

Дослідження сутності судового контролю на окремих етапах процедури банкрутства, на сучасному етапі, як і раніше, залишається поза увагою як науковців, так і законодавця, в той час, коли вони потребують дослідження, виявлення істотних та реальних проблем під час розгляду судами справ про банкрутство, розроблення пропозицій щодо їх усунення, удосконалення правового механізму процедури банкрутства з боку законодавця.

Завершуючи свій виступ, Костянтин БОГАТИР акцентував увагу на проблемних питаннях у процедурі банкрутства, які можливо усувати за допомогою вдосконалення механізму судового контролю: «Станом на теперішній час законодавство України з питань банкрутства не містить чіткого та досконалого механізму забезпечення господарським судом балансу інтересів між усіма учасниками у справі про банкрутство, що має бути усунене шляхом розширення повноважень суду для вчинення певних процесуальних дій».

 Заступник Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Віктор НОВІКОВ дослідив практику Фонду при ліквідації банків. 

 Експерт Проекту ЄС «Право-Justice» Олена ВОЛЯНСЬКА, звернула увагу на практику спорів про недійсність спірних угод боржника у банкрутстві за ініціативою банків-кредиторів та наповнення ліквідаційної маси боржника.

 Адвокат, виконавчий директор Управління проблемних активів та судового захисту Департаменту правового забезпечення та стягнення боргів АТ «СБЕРБАНК» Василь ГЕЙ роз’яснив проблемні питання захисту прав кредиторів в процедурах банкрутства юридичних осіб.

 Всі сесії були динамічними, адже в рамках кожної обговорювалися реальні справи, судова практика Верховного Суду та її вплив на економіку України.

За підсумками Форуму досягнуто домовленості в подальшому продовжити проведення інформаційних заходів шляхом підвищення поінформованості з питань застосування процесуального та матеріального права за участю представників суддівського корпусу, профільних асоціацій, фінансового ринку, юридичної та банківської спільноти.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ