Висновок Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO) стосовно запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів

Судді мають бути належним чином захищені від неналежного зовнішнього (наприклад, політичного) впливу та від можливих зазіхань на їхню незалежність і безпеку.

Такого висновку дійшли експерти Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO)  у презентованому звіті за результатами четвертого раунду оцінювання України щодо запобігання корупції, в тому числі серед суддів.

За результатами опитування суддів, проведеного у 2016 році, 5,5% усіх суддів (і 6,6% суддів судів першої інстанції) зізнались в отриманні погроз від прокуратури через відмову виносити «потрібне рішення». Майже 0,3% суддів зазначили, що отримували обвинувачення або проти них розпочинали провадження на основі ст.375 Кримінального кодексу України.

Тому, для забезпечення незалежності та неупередженості суддів фахівцями рекомендовано скасувати кримінальне правопорушення «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» (ст.375 Кримінального кодексу) та/або, як мінімум, іншим чином забезпечити, що це та будь-яке інше положення про кримінальне правопорушення криміналізують виключно умисні порушення у сфері судочинства, а правоохоронні органи не зловживають такими нормами для неправомірного впливу та тиску на суддів.

Створення спеціалізованих судів є суспільною необхідністю

Аналіз статистичних даних опитування засвідчив, що деякі респонденти звертали увагу на той факт, що суди першої інстанції, які на сьогодні мають юрисдикцію щодо розгляду справ про корупцію високопосадовців, а саме судді не мають необхідної спеціалізації для цього завдання та почуваються вразливими у нинішньому політичному та (непередбачуваному) професійному середовищі.

У зв’язку з чим, експерти GRECO на перехідний період вбачають доцільним  створення спеціалізованих судів та забезпечення передачі справ про корупцію високопосадовців спеціалізованим суддям.

Призначення, професійна діяльність та здійснення повноважень

Також було проаналізовано процедуру кваліфікаційного оцінювання, яку мають пройти всі судді, що дійсно може допомогти очистити судову систему. Проте група експертів GRECO висловлює занепокоєння тим фактом, що цей підхід може паралізувати роботу судової гілки влади на тривалий час і може тлумачитись як спроба надати посади суддям, яким сприяє діюча влада.

Окрім цього, у експертів викликають запитання паралельні перевірки з метою запобігання корупції, введені Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та Законом України «Про очищення влади» (так званим «законом про люстрацію»), які також не є безпроблемними.

Крім того, рекомендовано включення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до складу Вищої ради правосуддя.

Також зауваження висловлені стосовно участі у процедурі призначення суддів Громадської ради доброчесності, оскільки дійсні члени Громадської ради доброчесності вбачають свою роль у перевірці процедури, яку проводить ВКК, у той час як насправді їхня функція полягає лише у наданні допомоги ВКК із відбором кандидатів.

Тому група вважає доцільним більш чітко визначити завдання та повноваження Громадської ради доброчесності, забезпечити, щоб її склад відображав різні групи суспільства, та посилити норми щодо конфліктів інтересів, зокрема, за рахунок запровадження ефективного механізму контролю, а також зменшити кількість органів, які беруть участь у призначенні суддів.

До того ж, GRECO рекомендує розширити перелік умов для оскарження рішень щодо призначення суддів кандидатами на зайняття суддівських посад, що надасть змогу оскаржити рішення, які приймаються у такому процесі як за суттю, так і за процедурою.

Експерти також висловили невдоволення існуючою системою періодичного оцінювання суддів, яке здійснюється Національною школою суддів України, оскільки, на їх думку, оцінювання викладачами Національної школи суддів залежать від короткострокових вражень і певного виду тренінгу, який відвідували судді, а не від їхньої щоденної роботи, що не гарантує об’єктивності і рівного ставлення до суддів.

У зв’язку з цим рекомендовано, щоб чергове оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь визначених єдиних і об’єктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи.

Дисциплінарна відповідальність

Загалом групою експертів GRECO надано позитивну оцінку переліку конкретних дисциплінарних проступків, закріплених у ст.106 Закону про судоустрій із змінами, внесеними у 2016 році, однак звернуто увагу на необхідність чіткого формулювання визначення дисциплінарних правопорушень, які стосуються поведінки суддів. Зокрема, варто замінити фразу «норми суддівської етики та стандарти поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду», більш чітким і конкретним формулюванням відповідного правопорушення.

З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням:

Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів

1 КОМЕНТАР

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ