Обґрунтування пропозицій АСГСУ стосовно положень Проекту ГПК України

1. Стосовно загальних положень закріплених в Проекті:

Асоціацією пропонується внести зміни у норми, які містяться у загальних положеннях Проекту ГПК України та мають фундаментальне значення для усіх ланок господарських судів (місцевих господарських судів, судів апеляційної та касаційної інстанції). А саме пропонується:

 • доповнити принципи господарського судочинства принципами притаманними саме спеціалізованому господарському процесу;
 • конкретизувати положення господарської юрисдикції та правил підсудності;
 • змінити положення щодо заявлення самовідводів (відводів);
 • узгодити положення про учасників судового процесу з чинним законодавством;
 • доопрацювати деякі положення щодо доказів та доказування у господарському процесі з метою полегшення застосування норм на практиці;
 • передбачити право суду з власної ініціативи зменшувати розмір витрат на професійну правничу допомогу.
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно загальних положень

2. Стосовно положень щодо розгляду господарських справ судами першої інстанції закріплених в Проекті:

Асоціацією пропонується внести зміни у положення Проекту ГПК України, які стосуються розгляду господарських справ судами першої інстанції, а саме:

 • деталізувати деякі положення щодо змісту заяв по суті;
 • змінити норми, які стосуються підготовчого провадження у справі;
 • оптимізувати порядок ухвалення судових рішень;
 • удосконалити положення, які стосуються розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження.
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно розгляду господарських справ судами першої інстанції

3. Стосовно положень щодо апеляційного перегляду господарських справ закріплених в Проекті:

Асоціацією пропонується внести зміни у положення Проекту ГПК України, які стосуються апеляційного перегляду господарських справ, а саме:

 • доопрацювати положення стосовно осіб, які мають право апеляційного оскарження;
 • змінити порядок подання апеляційної скарги, залишивши діючий порядок подання апеляційних скарг безпосередньо до суду першої інстанції;
 • доопрацювати положення, які стосуються підготовки розгляду справи апеляційним судом;
 • оптимізувати порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи та межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції, залишивши існуюче правило перегляду судового рішення в повному обсязі;
 • конкретизувати деякі підстави для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
 • доопрацювати положення, які повинні міститися у постанові суду апеляційної інстанції.
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно перегляду господарських справ в апеляційному порядку

4. Стосовно положень щодо перегляду господарських справ в касаційному порядку та за нововиявленими або виключними обставинами, закріплених в Проекті:

Асоціацією пропонується внести зміни у положення Проекту ГПК України, які стосуються касаційного перегляду господарських справ та перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а саме:

 • допрацювати положення, які стосуються підстав для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду;
 • оптимізувати підстави для скасування Верховним Судом рішень і передачі справи на новий розгляд або для продовження розгляду;
 • удосконалити положення щодо відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно перегляду господарських справ в касаційному порядку та за нововиявленими або виключними обставинами

5. Стосовно положень, пов’язаних з виконанням судових рішень, закріплених в Проекті:

Асоціацією пропонується внести зміни у положення Проекту ГПК України, які стосуються питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, з метою дотримання прав сторін та інших учасників процесу, і належного виконання судом обов’язку з їх повідомлення, а саме збільшити з 10 до 15 днів строк для вирішення судом питань пов’язаних:

 • з мировою угодою в процесі виконання;
 • з відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення;
 • з заміною сторони виконавчого провадження;
 • з визначенням частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
 • з зверненням стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку;
 • з розглядом скарги в порядку судового контролю за виконанням рішень.

Крім того, пропонується удосконалити положення Проекту щодо підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду.

Обґрунтування пропозицій до Проекту ГПК України стосовно положень, пов’язаних з виконанням судових рішень

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ