Втручання в діяльність Господарського суду м. Києва!!!

На сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено повідомлення про втручання з боку працівників органів Національної поліції України в діяльність Господарського суду м. Києва.

У повідомлені зазначено, що неодноразово до Господарського суду м. Києва надходили листи Департаменту захисту економіки Національної поліції України, в яких містились вимоги про надання інформації та документів щодо певних суддів та працівників апарату суду, а саме:

– про надання належним чином завірених копій документів щодо перебування у відпустці, на лікарняному, направлення на навчання, призначення на посади 2-х суддів, керівника апарату та заступника керівника апарату Господарського суду м. Києва за 2016-2017 роки;

– про надання інформації та копій документів про відпустки ( з зазначенням її виду), лікарняні листи, відрядження, навчання за 2016 рік, стосовно 8 суддів Господарського суду м. Києва, а також копії наказів (інших документів) про призначення на посади вказаних осіб, копії наказів про відпустки, відрядження вказаних осіб, копії табелів обліку робочого часу вказаних осіб з 01.01.2016 по 31.12.2016 та інформацію про укладені договори оренди гідротехнічних споруд за період з 01.01.2015 по 01.07.2017.

У вказаних запитах не конкретизувалися особи, що вчинили правопорушення, пов’язані із корупцією, був відсутній опис фактичних обставин вчинення правопорушень, не наводилися обставини, що зумовили звернення, а тому судом було відмовлено у надані запитуваних документів.

Однак, 08.08.2017 на адресу Господарського суду м. Києва знову надійшли листи від ДЗЕ Національної поліції України, в яких зазначалось, що на виконання доручення прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню від 07.08.2017, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 375 КК України, в яких просили надати:

– копії наказів про відпустки, відрядження, навчання, копії лікарняних листів, копії табелів обліку робочого часу за період з 01.03.2016 по 28.06.2017 відносно 9 суддів Господарського суду м. Києва, копії наказів про призначення на посади зазначених суддів;

– копії рішень по справах з копіями документів, що стали підставами для їх прийняття, по справам ухвали, у яких виносили судді Зеленіна Н.І. та Яковенко А.В..

Посилання ДЗЕ Національної поліції України на виконання доручення прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню від 07.08.2017, за ст. 375 КК України, стало спробою домогтися отримання раніше запитуваної інформації та документів, у тому числі шляхом зловживання своїми повноваженнями, про що свідчать наступні обставини.

Слід зазначити, що суб’єктами вчинення кримінального правопорушення згідно ч.1 ст.375 КК України можуть бути не більше 3-ох суддів, але аж ніяк не 9 суддів.

Двоє суддів щодо яких запитується інформація (документи) перебувають без повноважень та не здійснюють правосуддя з 20.10.2014, а тому не мають відношення до прийняття будь-якого судового рішення у запитуваний період (2016 – 2017 роки).

Також необґрунтованим є запит інформації стосовно інших суддів Господарського суду м. Києва, крім Зеленіна Н.І. та Яковенко А.В., які приймали судові рішення у запитуваних справах, оскільки щодо інших суддів інформація витребується без зазначення будь-яких відомостей стосовно необхідності її надання.

При цьому варто відмітити, що доручення прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню від 07.08.2017 стосувалось всіх суддів, щодо яких ДЗЕ Національної поліції України було відмовлено у наданні інформації за запитами, які надсилались останнім на підставі ч.2 ст. 251 КУпАП, тобто у зв’язку з збиранням доказів по справі про адміністративне правопорушення.

Отже, у повідомлені зазначається, що порушення кримінального провадження за ст. 375 КК України, відбулось за відсутності будь-яких обставин, які б могли свідчити про постановлення завідомо неправосудного рішення, а порушення кримінального провадження є тиском на суд з метою отримання запитуваної інформації стосовно суддів Господарського суду м. Києва.

У зв’язку з чим, дії працівників ДЗЕ Національної поліції України виходять за межі наданих їм законом повноважень та мають характер зловживання процесуальними правами, що полягає у намаганні здійснювати позапроцесуальний контроль за розглядом справ судами та перевірку законності й обґрунтованості прийнятих судових рішень.

Тому, неприпустимим є порушення кримінального провадження стосовно суддів суто з формальних підстав виключно з метою одержання в рамках такого провадження інформації стосовно суддів, які не мають будь-якого стосунку до здійснення правосуддя у запитуваний період, що вказує на виключну спрямованість дій працівників органів внутрішніх справ на одержання інформації та копій документів, які їм не були надані, оскільки не ґрунтувались на положеннях законодавства.

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ