Визначено критерії верховенства права: тепер українською

«Rule of Law Checklist» – результат тривалої роботи Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). Документ, ухвалений нею в березні 2016 року, призначений стати інструментом оцінювання рівня правовладдя в окремо взятій країні.

27 червня 2017 року відбулася національна презентація, організована програмою USAID «Нове правосуддя» спільно з Радою з питань судової реформи та офісом Ради Європи в Україні, документа «Rule of Law Checklist», перекладеного українською мовою. Це прогресивний крок, адже до цього моменту доступ українців до зазначеного документа був обмеженим, оскільки перекладу українською мовою не було. Це зумовлено тим, що оригінальний документ складено лише офіційними мовами Комісії: англійською, французькою та російською.

Перекладачем виступив член Венеціанської комісії Сергій Головатий, який переклав назву документа «Rule of Law Checklist» як «мірило правовладдя». Звертаємо увагу, що російською переклад звучить як «Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права». Однак, «Контрольный список вопросов для оценки соблюдения…» замінено одним українським словом «мірило».

Щодо поняття «верховенство права», то автор зазначив, що уже давно була необхідність підібрати лінгвістично правильний однослівний аналог цього терміна.

Таким українським відповідником англійського the rule of law є слово «правовладдя», яке органічно вписується в українську правничу термінологічну систему.

Документ «Мірило правовладдя» вміщує в собі критерії верховенства права, а саме шість базових елементів:

  1. законність;
  2. юридична визначеність;
  3. заборона свавілля;
  4. доступ до правосуддя;
  5. збереження людських прав;
  6. недискримінація та рівність перед законом.

Кожний із цих елементів було розгалужено на кілька піделементів. Крім того, у документі наведено перелік еталонних тестів, надаючи відповіді на які можна дійти висновку про дотримання у відповідній країні принципу верховенства права (правовладдя).

 

З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/229b826c8ac787dec2257d87004987c3/$FILE/Rule_of_Law_Checklist.pdf

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ