Опубліковано Коментар до Бангалорських принципів поведінки суддів

Радою суддів України на офіційному сайті у розділі «документи», рубрика «міжнародні стандарти» та «конфлікт інтересів» розміщено Коментар  до Бангалорських принципів поведінки суддів, який представлено у неофіційному перекладі. Бангалорські принципи представляють собою документ, який має велику потенційну цінність не тільки для судових органів всіх країн, а й для широкої громадськості і тих, хто прагне до забезпечення надійної основи для бездоганної чесності судових органів в усьому світі. Зазначені принципи були прийняті в цілях забезпечення компетентності, незалежності та неупередженості судових органів, що є необхідним для виконання судами своєї ролі з підтримки конституціоналізму та правопорядку.

Нагадаємо, що принципами зазначеного документу є:

1) Незалежність. Незалежність судових органів є передумовою забезпечення правопорядку  та основною гарантією справедливого вирішення справи в суді.  Отже, суддя має відстоювати та втілювати в життя принцип незалежності судових органів  в його індивідуальному та колективному аспектах.

2) Об’єктивність. Об’єктивність судді  є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов’язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесеного рішення, а й в усіх процесуальних діях,  що супроводжують його прийняття.

3) Чесність та непідкупність. Чесність та непідкупність є необхідними умовами для належного виконання суддею своїх обов’язків.

4) Дотримання етичних норм Дотримання етичних норм, демонстрація дотримання етичних норм є невід’ємною частиною діяльності суддів.

5) Рівність. Забезпечення рівного ставлення до всіх сторін судового засідання має першочергове значення для належного виконання суддею своїх обов’язків.

6) Компетентність та старанність. Компетентність та старанність є необхідними умовами  для виконання суддею своїх обов’язків.

Вищенаведені принципи мають на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів.  Вони адресовані суддям для використання як інструкції, а також судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів. Крім того, вони покликані сприяти  кращому  розумінню та підтримці здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади, адвокатів та суспільства в цілому. Ці принципи  передбачають, що судді у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських стандартів, які діють  об’єктивно  та незалежно і мають на меті збільшення, а не зменшення значущості існуючих правових норм та правил поведінки, якими зв’язані судді.  З повним текстом Коментаря до Бангалорських принципів поведінки суддів можна ознайомитися за посиланням:  Комментарий к Бангалорским принципам поведения судей

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ