Членство

Членство в Асоціації

Асоціація суддів господарських судів України – професійним об’єднанням суддів господарських суддів України. Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним.

Умови набуття членства

Членом Асоціації може бути: громадянин України, який є дієздатними та який є:

  • суддею господарських судів України;
  • суддею у відставці господарських судів України;
  • особою, що обіймала посаду судді у господарських судах України (Вищому господарському суді України, Верховному Суді України) до повноважень якого було віднесено розгляд справ господарської юрисдикції (господарські справи).

Для того, щоб стати членом  Асоціації необхідно:

  1. У разі вже створеного відокремленого підрозділу, який територіально знаходиться за місцем проживання або місцем роботи особи, яка бажає набути членство в Асоціації, подати заяву про вступ до членів Асоціації (в довільній формі) на ім’я Голови відокремленого підрозділу Асоціації.
  2. За відсутності створеного відокремленого підрозділу, який територіально знаходиться за місцем проживання або місцем роботи особи, яка бажає набути членство в Асоціації, заява подається безпосередньо Голові Асоціації.

Рішення про вступ до Асоціації  затверджується рішенням Голови Асоціації.

 

Кількість членів Асоціації: – 251 (станом на 01.11.2019)