Громадська організація "Асоціація суддів господарських судів України"

Інформаційно-практичний семінар для суддів: «Суддя і стрес»

28 сентября 2017 года в Одесском апелляционном хозяйственном суде состоялся информационно-практический семинар для судей: «Судья и стресс».

Окремі аспекти розгляду справ про банкрутство в світлі прийняття нового Господарського...

Враховуючи запропоновані зміни хотілося б коротко зупинитись на деяких недоліках, які містить проект ГПК в контексті чинного Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Сьогодення господарських судів зони АТО

З початку проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей здійснення правосуддя належним чином фактично було унеможливлено. Були захоплені майже усі будівлі судів, припинили працювати відділення поштового зв’язку та, на жаль, ситуація, що склалась, створила небезпеку життю усіх учасників судового процесу, суддів та працівників апарату суду.

Анонс публікацій з приводу річниці створення Асоціації

Голова АСГСУ Наталія Богацька анонсувала проект публікацій підрозділів Асоціації щодо найактуальніших проблем господарського судочинства, що притаманні саме їхньому регіону та шляхів їх вирішення.

Змагальність vs справедливість

Чи зможе суддя у разі прийняття ВР України нових процесуальних кодексів прийняти законне та справедливе рішення у спорі, керуючись при відправленні правосуддя принципом змагальності сторін?

Стадії позовного провадження: виклики та аспекти застосування положень проекту ГПК України

Господарський процес у випадку прийняття нових процесуальних кодексів зазнає найбільших змін у порівнянні з ЦПК та КАС, йдеться про повне перезавантаження господарського процесу та появу у ньому багатьох запозичених в порядку уніфікації процесуального законодавства інститутів.

Висновок ОБСЄ/БДІПЛ щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Згідно висновку зазначений Закон відповідає міжнародним стандартам. Експерти позитивно оцінили зміни щодо збільшення прозорості судової системи, а також сприяння оптимізації судоустрою та забезпечення сталості і єдності судової практики в Україні.

Втручання в діяльність Господарського суду м. Києва!!!

На сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено повідомлення про втручання з боку працівників органів Національної поліції України в діяльність Господарського суду м. Києва.

Висновок Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO) стосовно запобігання корупції...

Судді мають бути належним чином захищені від неналежного зовнішнього (наприклад, політичного) впливу та від можливих зазіхань на їхню незалежність і безпеку.

Прояв неповаги до суду не повинен залишатись без належного реагування. Інфографіка.

Інфографіка дій судді при притягненні фізичних осіб до адміністративної відповідальності за неповагу до суду при розгляді господарських справ.

Важливі новини