Поліція намагається розширити передбачені законом повноваження і контролювати діяльність судової системи

Реформування Національної поліції, реформаторські ініціативи, нові концепції, створення та введення нових інститутів, які відповідають міжнародним стандартам формування та функціонування відповідних органів… Таку «модну» термінологію чуємо майже щодня з телеекранів, соціальних мереж, з вуст політиків, журналістів, вчених, і навіть, пересічних громадян.

Одні — захоплюються роботою нових поліцейських, інші — критикують. Сама ж Національна поліція позиціонує себе як нова і прогресивна установа, що прагне впровадити системні зміни.

Натомість, виходячи з реалій сьогодення явно простежується бажання правоохоронних органів повернути собі тотальні функції контролю, які були притаманні ВБЕЗ та збільшити обсяг власних повноважень за рахунок вільного трактування положень Закону.

Так, Департаментом захисту економіки Національної поліції на адреси судів спрямовані запити про надання для ознайомлення:

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців (у тому числі, звільнених); розпоряджень (наказів) про призначення, звільнення, присяги, попередження про обмеження;

переліків всіх працівників апарату суду (із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, числа, місяця, року народження, посади, дати призначення та категорії);

документів, на підставі яких проводилося преміювання, нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги, табелі робочого часу, положень про преміювання;

переліків службового транспорту, в тому числі орендованого;

переліків фірм та організацій, фізичних осіб – підприємців і т.д., з якими були укладені договори щодо виконання робіт, надання послу, закупівлі товару, тощо (назва організації, код ЄДРПОУ, номер та предмет договору, дату підписання);

повідомлень суддів адресованих голові суду письмово (чи в іншій спосіб) щодо виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Необхідність надання фінансових, кадрових та організаційно-розпорядчих документів, Департамент з посиланням на п. 3 ч. 1 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію», мотивує наявністю визначених ст.ст. 172-4 – 172-9, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення повноважень щодо складання адміністративних протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків вимог фінансового контролю; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень; невжиття заходів щодо протидії корупції.

Разом з тим, слід зауважити, що за змістом функціональних обов’язків Національна поліція відноситься до правоохоронних, а не контролюючих органів, її працівники здійснюють виключно оперативно-розшукові заходи за оперативно-розшуковими справами.

Питання вжиття превентивних поліцейських заходів врегульовано ст. 31 Закону України «Про національну поліцію» і проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного законодавства, цільового використання бюджетних коштів Законом до цих заходів не віднесено.

Натомість, сьогодні в Україні діє ціла низка нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції, а також контролю за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, які визначають, як перелік контролюючих суб’єктів, так і їх повноваження на здійснення відповідних контролюючих функцій, зокрема:

вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб; контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно положень ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» покладено на Національне агентство з питань запобігання корупції.

  • контроль за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів відповідно до Порядку здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо конфлікту інтересів в діяльності суддів, затвердженого рішенням Ради суддів України № 2 від 04.02.2016 здійснює Рада суддів України.
  • фінансовий аудит та аудит ефективності здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету, перевірку стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету згідно вимог ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Рахункову палату» віднесено до повноважень Рахункової палати, а щодо судів загальної юрисдикції – Державної судової адміністрації відповідно до вимог пункту 24 статті 4 Положення про Державну судову адміністрацію України.

На наведені законодавчі приписи зверталась увага й в рішенні Ради суддів України № 44 від 09.06.2016.

Питання щодо порядку збирання та отримання поліцейськими відомостей під час виконання ними своїх повноважень врегульовано Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», а також іншими нормативно-правовими актами.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про Національну поліцію» поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Основні повноваження поліції визначені у статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» і в силу обмежень, встановлених ст. 24 Закону України «Про Національну поліцію», виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.

Ані Закон України «Про національну поліцію», ані положення Кодексу України про адміністративні правопорушення не надають органам національної поліції проводити перевірки діяльності судових органів на предмет дотримання вимог антикорупційного законодавства, використання бюджетних коштів.

З урахуванням викладеного, обраний Департаментом захисту економіки Національної поліції спосіб отримання інформації за визначеними у запиті правовими підставами, фактично свідчить про проведення перевірки суду співробітникам Департаменту, що не передбачено чинним законодавством та слід розцінювати як намагання органів Національної поліції ініціювати збір інформації у непередбачений законом спосіб та фактичне перебирання повноважень відповідних державних органів, уповноважених на здійснення контролюючих функцій у сфері запобігання та протидії корупції.

 

ЗАЛИШИТИ ВІДПОВІДЬ